“Swiss Made”

Bài viết này được viết cách đây 3 năm, nay theo yêu cầu của 1 số bạn trong tuần rồi, tôi nghĩ nên post lên lại đây.

Xuất sứ Thụy Sĩ(Swiss made) được xác định theo quy định của pháp luật

Đồng hồ Thụy Sĩ

Đồng hồ được coi là Thụy Sĩ(TS), theo quy định của pháp luật Thụy Sĩ nếu:

– Bộ chuyển động (máy) của nó là Thụy Sĩ(được sx ở TS).

– Nó được sản xuất và vô vỏ(cased) ở Thụy Sĩ.

– Nhà sản xuất thực hiện việc kiểm tra cuối cùng ở Thụy Sĩ

Thế nào là 1 Bộ chuyển động(máy) đồng hồ Thụy Sĩ:

Nó được coi là đồ Thụy Sĩ nếu:

– Nó đã được lắp ráp ở Thụy Sĩ.

– Nó được kiểm tra bởi nhà sản xuất ở Thụy Sĩ.

– Các thành phần của nó được sản xuất Thụy Sĩ ít nhất 50% trong tổng giá trị, mà không tính đến các chi phí lắp ráp.

Nếu một chiếc máy đh dành cho xuất khẩu và sẽ không vô vỏ(cased) ở Thụy Sĩ, nhưng nó không có đủ các tiêu chí để được coi là một máy Thụy Sĩ, chiếc đồng hồ có thể nói “Máy Thụy Sĩ”, nhưng không thể gọi nó có Thụy Sĩ Xuất xứ(Swiss made).

Quy tắc 50% cho đồng hồ Xuất xứ Thụy Sỹ(swiss made)

Việc sử dụng nhãn xứ Swiss made cho đồng hồ Thụy Sĩ được chi phối bởi một sắc lệnh của Hội đồng Liên Bang TS ngày 29 Tháng 12 năm 1971. Các tiêu chuẩn của Thụy Sĩ thường được gọi là Quy tắc 50%. Tuy nhiên, nó có cơ sở của nó thực sự trong đời sống kinh tế. Luật pháp chỉ đơn thuần là đưa ra các tiêu chuẩn tối thiểu. Nổi tiếng hay tai tiếng Pháp lệnh Xuất xứ Thụy Sĩ đã ban trong một số năm, từng chịu nhiều chỉ trích, đặc biệt là trong ngành công nghiệp, bởi vì nó được coi là quá lỏng lẻo, nhưng cũng trong giới quy phạm pháp luật, xem là nó không còn đáp ứng đầy đủ pháp lý uỷ quyền quy định của pháp luật đồng hành trên nhãn hiệu hàng hoá (SR 232,11).

Thời gian từ những năm 2003 và đặc biệt trong năm 2007, có nhiều nỗ lực được thực hiện để tăng cường định nghĩa của “Swiss Made”. Những nỗ lực này thường được dẫn đầu bởi Liên đoàn Công nghiệp Watch Thụy Sĩ FH một tổ chức (FH) thương mại.

swiss_made.gif

3e0swissmade.png

Tin Liên Quan